Залог на къща

Залог на къща

Кредити срещу залог на къща

Ако използвате в заявката си за кредит към определен от Вас заемодател дома си под формата на залог, може да получите определена сума пари, която да инвестирате във Ваш личен проект или да покриете индивидуални нужди.

Спецификите на предлагането на кредити на пазара са такива, че в наши дни това да имате красив дом в центъра на град с добра инфраструктура е гаранция, че процесът по получаване на заем ще бъде лесен. Същевременно не бива да се отчайвате и да смятате, че за малко жилище в отдалечена зона от центъра в неголямо градче, непременно банките ще Ви откажат заем срещу залог на къща.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

В случая това е къща, защото тя е недвижима собственост, която по смисъла на закона се отличава от апартамент в жилищен блок, от вила, намираща се в отдалечена от града местност или пък търговска сграда.

 


Ипотечен кредит с гаранция на къща

  • Сума: от 5 000 до 2-0 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни

 

Наистина в първия случай шансовете Ви са по-големи, но докато осъществите планирания от Вас заем, първо се преминава през кредитен процес, състоящ се от няколко етапа, от който зависи крайния резултат.

В повечето случаи, заемите със залог на жилище съставляват една от категориите стандартни ипотечни кредити. При този вид финансиране Вие получавате парична сума, след като банката учреди ипотека върху предложен от Вас недвижим имот, на който сте собственик.

На първо време Вие сте длъжен да предоставите на банката, която сте избрали за заемодател документ, с който да докажете, че къщата е Ваша собственост и че разполагате с нея.
Преди да се реализира кредит срещу залог на къща, заемодателят трябва да извърши с помощта на лицензиран оценител жилищна оценка на имота, за да състави план за евентуалния размер, който може да усвои.

Кредити срещу залог на къща

Когато говорим за кредит срещу залог на къща, всъщност се има предвид ипотекирането на къщата в полза на банката. Срещу тази ипотека банката предоставя кредит на кредитоискателя. За да се отпусне такъв кредит не е достатъчно да имате къща. Необходимо е да се направят всички проверки и анализ на доходите, кредитоспособността и след съответните изчисления, банката да реши дали да отпусне заема.

След като кредитът бъде одобрен ще се пристъпи и към учредяване на обезпечението – вписване на ипотека върху къщата. За да се впише ипотеката е необходимо да разполагате с всички документи на имота – скица, данъчна оценка, документ за собственост и всички допълнителни документи, които имате. След като ги представите, юрист на банката ще ги разгледа и в случай на необходимост ще се наложи да набавите и други документи.

Условия за теглене на кредит за къща

Важно значение има местоположението на къщата – къде се намира в град или село, както и разположението в конкретното населено място. Освен това, значение има вида на строителството, етажност, прилежащо дворно място и други. Всичко това оказва влияние върху пазарната оценка, което пък от своя страна рефлектира в сумата на кредита, която може да бъде отпусната.

Друг важен въпрос е с обезпечеността на заема. Ако имотът не е достатъчен, за да обезпечи кредита ще се наложи да помислите и за допълнително обезпечение. В зависимост от това каква от сумата на заема е необезпечена, банката може да постави условие за предоставяне на друг недвижим имот, поръчител или блокирани парични средства по сметка. Тези въпроси са много важни и съществени, тъй като ако не разполагате с допълнително обезпечение няма да може да получите искания размер финансиране.

Възможна ли е ипотека на етаж от къща?

Така поставен въпросът, отговорът ще е положителен. Може да се ипотекира етаж от къща, но само ако е самостоятелен обект. За тази цел, трябва да разполагате с цялата документация. Важно е етажът да не е обременен с тежести. Банката ще разгледа документите и в случай, че всичко е изрядно няма да има пречка за ипотека на етажа.

Когато става въпрос за ипотека на къща или етаж от къща има детайли, които не бива да пренебрегвате, за да не попаднете в неприятна ситуация в процеса на отпускане на кредита. По всички въпроси ние ще Ви консултираме напълно безплатно. Заявете искането си в сайта ни, ще се свържем с Вас и ще обсъдим всички подробности и детайли по сделката. Освен това, ще Ви представим оферти специално за Вас и ще направим сравнение между тях. Само по този начин ще може да изберем най-изгодното предложение.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит – погасителен план

Предварителен договор за покупка на имот с ипотека

Ипотечен кредит за къща