Залог на къща

Кредити срещу залог на къща

Ако използвате в заявката си за кредит към определен от вас заемодател дома си под формата на залог, може да получите определена сума пари, която да инвестирате във ваш личен проект или да покриете ваши индивидуални нужди.

Спецификите на предлагането на кредити на пазара са такива, че в наши дни това да имате красив дом в центъра на град с добра инфраструктура е гаранция, че процеса по получаване на заем ще бъде лесен. Същевременно не бива да се отчайвате и да смятате, че за малко жилище в отдалечена зона от центъра в неголямо градче, непременно банките ще ви откажат заем срещу залог на къща.


Ипотечен кредит с гаранция на къща

  • Сума: от 5 000 до 90 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

 

Ипотечен кредит
В случая това е къща, защото тя е недвижима собственост, която по смисъла на закона се отличава от апартамент в жилищен блок, от вила, намираща се в отдалечена от града местност или пък търговска сграда.

Наистина в първия случай шансовете ви са по-големи, но докато осъществите планирания от вас заем, първо се минава през един цял процес, състоящ се от няколко етапа, от който зависи крайния резултат.

В повечето случаи, заемите за залог на жилище съставляват една от категориите стандартни ипотечни кредити. При този вид финансиране вие получавате парична помощ, след като банката учреди ипотека върху предложен от вас недвижим имот, на който вие сте собственик.

На първо време вие сте длъжен да предоставите на банката, която сте избрали за ваш заемодател документ, с който да докажете, че къщата е ваша собственост, че разполагате с нея и можете да правите с нея каквото поискате.
Законът предвижда един тип ипотечни кредити, при които се ипотекира къща, собственост на близки или родственици, но за тях се изискват много повече гаранции и документация.

Преди да се реализира кредит срещу залог на къща, заемодателят трябва да извърши с помощта на лицензиран оценител жилищна оценка на имота, за да състави план за евентуалния размер, който може да усвои.

При ипотечните заеми размерът е доста по-висок от този при потребителските заеми, но от тук не следва, че няма максимален размер. Той варира при различните банки и зависи пряко от оценката, която ще получи.

Когато предприемете ремонтни дейности и усвоите заем, къщата, която ще предложите за залог, ще трябва да бъде поне двадесет процента по-скъпа от ремонта. За да получите одобрение за ипотечния кредит, е желателно ипотеката върху предлаганата като обезпечение къща, да бъде първа.

Източник: ипотеченкредит.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Кредити с ипотека

Видове ипотечен кредит

Рефинансиране на ипотечен кредит

Please enter an Access Token