Kредит срещу субсидии
Кредити срещу субсидии са реално показно как работи сектора на селското стопанство в България. Няколко от големите банки в страната предоставят кредити на земеделски производители и животновъди като гаранцията за тези кредити са именно субсидиите на самите земеделци. Самите субсидии се получават по линия на Държавен фонд „Земеделие” и различните схеми за плащане на площ земя. Избягваме да казваме коя е най-актуалната, защото всяка година може да има нови изисквания, нови промени следствие на европейски програми и т.н.
Важното обаче е друго. Кредит срещу субсидии може да бъде отлична сделка за земеделски производители, които имат подробен план за развитие и които знаят как да управляват парите си. Като заложат субсидиите, които получават по програмите за финансиране, те могат да получат оборотни средства, за да реализират най-различни планове. Могат да разширят материалната и производствена база. Могат да повишат бройката на животните или да повишат качеството на земите, които използват. Разбира се, това са само предположения и опции, защото земеделците най-добре знаят от какво имат нужда и как биха реализирали такъв ресурс.

Предимствата на този вид кредит срещу субсидии, са в това че селскостопанските производители и фермери, могат да кандидатстват за до 100% от размера на субсидията. Те просто трябва да изпълнят всички изисквания на Държавен фонд „Земеделие”, за да могат да се включат в програмите за финансиране. Също така, оборотните средства, които одобрените земеделци получават, могат да бъдат използвани за подобряване не техните производствени резултати, така че от работата им да има реални ползи за цялата икономика. Друго вид предимство е, че срокът за погасяване на кредита е свързан директно с парите от субсидията.
За да вземат кредит срещу субсидии, хората трябва първо да кандидатстват с необходимото заявление във фонд „Земеделие” и да получат одобрението. След това земеделските производители трябва да се насочат към банките, които предлагат такива кредитни продукти и да се запознаят с условията и изискванията на самите банки.

 

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Бързи ипотечни кредити

Ипотечен кредит – заплата

Ипотечен кредит при развод