Необходими документи за кредит

Необходими документи за кредитНеобходими документи за различните видове кредити

Всяка една банкова или небанкова институция има своите документи, които изисква да се попълнят, за да можете да бъдете одобрени. Вижте кои са те:

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб


За ипотечни кредити

. Молба за отпускане
. Декларация за свързани лица
. Лична карта, ако сте семеен и на двамата съпрузи
. Документ за семейно положение, издадено от общината
. Копите от Граждански брак
. Удостоверение, че сте редовен данъкоплатец
. Копие от различни договори за други кредити, ако имате такива
. Месечна справка за покриването на кредите Ви
. Договор за предварителна покупко-продажба
. Всички по-горе изброени документи, само че за продавачите
. Пазарна и данъчна оценка на имота
. Документи за доходи

Изисква се служебна бележка за доходите по образец на банката. Същото нещо и трябва да направи съпругата/съпруга ви.
Допълнителни документи трябва да предоставят лицата, които работят на свободна практика,  лица, които получават доходи от наеми. Тук трябва да предоставите данъчна декларация.

Тъй като става дума за имот, към документите се изискват и тези на имота: нотариален акт, договор за покупка, актуална схема на имота. Това е необходимо на банката, тъй като тя ще използва имота като обезпечение за кредита, ако изпаднете в невъзможност за погасяване на месечните вноски по различни стечения на обстоятелствата.

За потребителски кредит нещата са по-опростени. Ако искате кредит до 5000 лева, може да Ви го отпуснат само срещу лична карта. Някои банки могат да изискват и документ, с който да докажете доходите си, копие от трудов договор и служебна бележка от работодателя, която удостоверява чистия ви доход.

Необходими документи за доходите

Доказването на доходите се извършва в зависимост от това дали кредитоискателят е зает по трудови правоотношения, свободна професия, пенсионер, арендатор и други. Необходимо е да представите конкретен документ, за да докажете доходите си. Ако работите по трудов договор следва да подадете бланка образец за дохода попълнена от работодателя. Когато получавате наем, работите по граждански договор или получавате хонорари, трябва да представите договор, по който работите и данъчна декларация. Пенсията се удостоверява с документ от НОИ или банково извлечение от банката, в която получавате средствата.

Повечето банки се стремят да опростят процеса по доказването на доходите като при подаването на искането се правят съответните проверки в системите на осигурителния институт, което като информация за банката е достатъчно. По-различно стои въпросът, ако получавате допълнителни доходи над осигурителните. Имайте предвид, че не всички банки ги приемат. Тези банки, които ги приемат ще искат същите да бъдат доказани с документ подписан от работодателя Ви.

Необходими документи за имота

Много важна и съществена част от сделката при ипотечно финансиране са документите за имота. Трябва да бъде изяснен неговия статут и да разполагате с всички необходими документи. Всъщност стандартните документи като данъчна оценка и скица се набавят лесно и бързо. Но трябва да обърнете внимание, ако има някакви особености по отношение на самия имот. Тогава ще са необходими и други допълнителни документи. Възможно е да се наложи да потърсите от собственика на имота допълнително изискани документи.

Какви документи са необходими за жилищен кредит?

Описаните по-горе документи са валидни и ако кандидатствате за жилищен ипотечен кредит. Важно е да имате предвид, че ако имотът е в процес на изграждане или строеж и довършителни работи, то следва да се представят и съответните актове, с които разполагате. Освен това, ще е необходима и строителната документация. Също така, важен момент е и получаването на удостоверение за ползване.

Реално при кредит за строителство документите, които трябва да представите за имота са доста повече и включват проекти, количествени сметки, заповеди от съответната община, обяснителна записка и други. В тези случаи Ви съветваме да коментирате с юрист на банката и да изискате подробен списък, за да не пропуснете документ, изваждането на който ще отнеме време.

Каквито и документи да е необходимо да набавите, бъдете внимателни. Проверявайте данните и по отношение на имота, тъй като често се случва, че са допуснати технически грешки при описанието му, което усложнява процедурата и не могат да се предприемат действия по ипотекирането му, докато всичко не бъде отстранено и изрядно.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Предварителен договор за покупка на имот с ипотека

Ипотечен кредит – гратисен период

Кредит срещу недвижим имот/жилище