Ипотечен кредит за ремонт на жилище

Теглене на ипотечен кредит за ремонт на жилище

Планирате скромен ремонт с подмяна на прозорци, тапети, водопроводни инсталации и мебели? Разбира се, не е толкова лесно да се извадят такива пари от бюджета дори на семейство с добри доходи, така че много хора ги събират известно време. Но какво да правим, ако ремонтът е спешен? От къде може да вземем кредит за ремонт на апартамент или къща и коя е най-добрата оферта?

Кредит за ремонт – една добра възможност

Банките предлагат различни видове ипотечни кредити. Един от тях е с конкретно целево предназначение, а именно кредит за ремонт и реконструкция. За да бъде отпуснат целеви кредит за ремонт е необходимо:

  • Да докажете добри доходи и съответно достатъчно добри нива на кредитоспособност;
  • Да имате изрядна кредитна история, без да сте допускали закъснение в обслужване на задълженията;
  • Да обезпечите кредита съгласно изискванията на банката.

Условията, на които трябва да отговаря кредитоискателят не са по различни от условията при стандартните ипотечни кредити. За да получите изгодна оферта за финансиране е необходимо да разгледате ценовите параметри на банките предлагащи този вид кредити. Сравнете ги и изберете най-доброто предложение. Задължително сравнете не само лихвата и таксите, но и изискванията по отношение на обезпечението и допълнителните условия, които има всяка една банка.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

За да не губите време в търсене на оферти, заявете искането си онлайн в кредитния ни портал. Ние ще Ви представим предложенията на банките отчитайки особеностите на искането Ви и ще Ви насочим към най-изгодната оферта. Освен, че ще спестите много време, ще получите безплатна консултация.

Отпускане на кредит за покупка и ремонт

Ако искате да изтеглите кредит за покупка на жилище и задължително след това да го ремонтирате, то може да кандидатствате за кредит за покупка и ремонт. В тези случаи най-добрият вариант е още при подаване на документите този въпрос да бъде уточнен, за да може банката да структурира предложението си за кредит едновременно за придобиване на имота и неговия ремонт.

Особеното при този вид кредити е, че средствата предвидени за ремонт ще може да ги ползвате след като станете собственици на жилището. Също така ще е необходимо да се представят и документи, доказващи разходване на средствата за ремонта. При всяка една кредитна институция този въпрос стои по различен начин. Част от банките изискват представяне на фактури за изразходени материали, а за други е достатъчно да се представи сключен договор за извършване на ремонта. Този въпрос трябва да бъде изяснен, за да сте наясно точно какво ще се изисква от Вас.

Кредит за ремонт на покрив

Ако Ви се налага да теглите кредит за ремонт на покрив следва да проучите конкретните възможности за финансиране. Особеното при отпускане на такъв кредит е за покрив на къща ли става въпрос или за ремонт на покрива на жилищна сграда, обитаваща се от няколко собственика, за да се определи и коя част ще бъде финансирана. При такъв кредит има повече особености и най-добрият вариант е да бъдат обсъдени конкретните детайли.

Независимо от това за какъв ремонт са Ви необходими средства, заявете консултация с нас. Лесно и бързо ще получите цялата информация, от която имате нужда, за да вземете правилното решение.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит за българи в чужбина

Ипотечен кредит за строеж на ново жилище

Рефинансиране на ипотечен кредит в същата банка