Кредити за нередовни платци

Когато говорим за кредитни компании, специализирани в отпускането на бързи заеми за нелоялни платци, можем да говорим за различни суми, но и за продължителност на договора, която варира в зависимост от предпочитанията на клиентите.

Например, погасителният период може да бъде един ден или десет седмици, а може да достигне и една година. Заемът за хора, които са в черния списък на ЦКР може да бъдат облагани с допълнителни лихви, защото се смята, че те са рискови. Това не е задължително и зависи от фирмената политика на конкретната компания. Освен това има различни категории нередовни платци. Някои може да имат леки просрочия, а други напълно да са пренебрегвали своите задължения. Всяка фирма има свои собствени правила за това как да приема тези потребители.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

 

Фирмите за бързи кредити искат да им се гарантира, че ще може да възстановите парите, но в същото време не искат да налагат остарели и бюрократични методи на клиентите. Те всячески се опитват да спестят на клиентите си голямото количество документи, които обикновено изискват банките. Следователно можете да използвате няколко вида документи, за да докажете възрастта и своя доход. Като подходящи доходи са тези от наеми, пенсии, от безработица, дивиденти от различни дейности, които се явяват постоянен източник на пари. Не забравяйте, че също трябва да представите документ за самоличност, който удостоверява настоящото Ви пребиваване на постоянен адрес, както и че сте български гражданин. Повечето компании държат кандидатите да са поне пълнолетни, но минималната възраст също може да варира и да достигне до 25 г. при някои фирми.

Специалистите препоръчват преди да вземете решение, да помислите добре и да изберете кой кредитен продукт и коя кредитна институция са най-подходящи за Вас.

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит без доказани доходи

Ипотечен кредит без първоначална вноска

Бързи ипотечни кредити