Кредити за нередовни платци
Когато говорим за кредитни компании, специализирани в отпускането на бързи заеми за нелоялни платци, можем да говорим за различни суми, но и за продължителност на договора, която варира в зависимост от предпочитанията на клиентите. Например, погасителният период може да бъде един ден или десет седмици, а може да достигне и една година. Заемът за хора, които са в черния списък на ЦКР може да бъдат облагани с допълнителни лихви, защото се смята, че те са рискови. Това не е задължително и зависи от фирмената политика на конкретната компания. Освен това има различни категории нередовни платци. Някои може да имат леки просрочия, а други напълно да са пренебрегвали своите задължения. Всяка фирма има свои собствени правила за това как да приема тези потребители.
Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Ипотечен кредит

Фирмите за бързи кредити искат да им се гарантира, че ще може да възстановите парите, но в същото време не искат да налагат остарели и бюрократични методи на клиентите. Те всячески се опитват да ви спестят голямото количество документи, които обикновено изискват банките. Следователно можете да използвате няколко вида документи, за да докажете възрастта, идентичността и своя доход. Като евентуални подходящи доходи са тези от наеми, пенсии, удостоверения за безработица, дивиденти от различни дейности, които се явяват постоянен източник на пари. Не забравяйте, че също трябва да представите документ за самоличност, който удостоверява настоящото ви пребиваване на постоянен адрес, както и че сте български гражданин. Той разполага с ваша снимка и посочва възрастта ви. Повечето компании държат кандидатите да са поне пълнолетни, но минималната възраст също може да варира и да достигне до 25 г. при някои фирми.

Специалистите препоръчват преди да вземете решение, да помислите добре и да изберете кой кредитен продукт и кой доставчик са най-подходящи за вас.
Ако искате, можете да получите такъв кредит дори онлайн, като тогава всичко, което трябва да направите, е да изпратите заявлението си от каквото и да е фиксирано или мобилно устройство, поддържащо интернет.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Мостов кредит

Какви са изискванията за отпускане на ипотечен кредит?

Разликата между ипотечен кредит и жилищен кредит

Please enter an Access Token