Какви са изискванията за отпускане на ипотечен кредит?
Условията за отпускане на ипотечен кредит и потребителски са близки при повечето банки. Най-често те включват следните изисквания:

  • Искащият кредит да бъде на трудов при своя работодател най-малко от 3 или 6 месеца.
  • Осигуровките трябва да са внасяни редовно за съответните месеци.
  • Безупречна кредита история. Това ще рече, че не трябва да имате никакви непогасени кредити или просрочени задължения към банки. Ако имате такива, то вашата кредитна история ще бъде чиста едва след 5 години, след като сте погасили всички просрочени кредитни задължения.
  • Съотношението между месечната вноска и вашия доход не трябва да надхвърля 40%-60% според различните банки.
  • Официалният доход е този, който се приема. Трудно може да се приемат и неофициалните доходи. Ако имате такива от наем и други подобни неща, можете да ги приложите, стига те да са отразени в данъчната ви декларация.
  • Минималната възраст е между 21 – 23 години при различните банки.
  • Сборът от срока за погасяване и възрастта ви не трябва да надхвърля пенсионната възраст, която важи за страната и е различни при мъжете и жените.
  • Доходите при майчинство и детски надбавки не се взимат предвид.

При ипотечните кредити има и допълнително изискване и то е имота, който ипотекирате да бъде с първа по ред ипотека или да не е бил ипотекиран преди.
Необходимите документи за такъв кредит са различни при различните банкови институции. Най-общо те включват бележка от работодателя за доходите ви,  доказване, че вие сте собственика на имота и стандартните документи на банките.

Ако не отговаряте на някое изискване на банките, вероятността да ви бъде отпуснат кредит е твърде малка. Затова можете да се обърнете към свой роднина или близък приятел и той да го изтегли, като вноските ги погасявате вие.  Информация за кредитната си история можете да получите като подадете заявление по образец на БНБ.  Информацията се получава от упълномощено лице или по пощата.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Ако забележите, че имате внесено задължение, което не сте погасили,  а знаете, че не сте изтеглили, то можете да се обърнете към финансовата институция от справката и да се нанесат необходимите корекции.

https://ipotechen-credit.com

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Минимален доход за ипотечен кредит

Жилищен кредит при строителство

Залог на къща

Please enter an Access Token