Ипотечен кредит срещу земеделска земя/за земеделска земя
Тази тема е деликатна. Първо, защото в България има много налична земеделска земя, която не се ползва по предназначение и второ, защото банките подхождат много консервативно към ипотечните кредити, които могат да се обезпечат срещу земеделска земя или такива, които ще са за закупуване на земеделска земя.

Ипотечен кредит

Наличната земеделска земя в България е много голям ресурс за българската икономика, който уви не се използва добре. Има много хора, които продават земята си на големи производители, защото много банки отказват да дават кредити срещу земеделска земя. Банките търсят своя интерес, така че земята, която кредитоискателя предлага за обезпечение, трябва да покрие цената на кредита. В този аспект, ипотечен кредит срещи земеделска земя, трудно се намира и трябва много често да се проверяват промените на пазара и бюлетини от специализирани сайтове за положителни промени в тази насока.
Все пак, има вариант, в който вие залагате ваш недвижим имот и с парите, които ще получите, можете да закупите земеделска земя. Това ще е целеви ипотечен кредит за земеделска земя, в който банката ще знае за какво отпуска кредита, а вие ще имате готов план за действие, когато закупите земята и започнете да я развивате според плана.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Иначе парите за земеделие в България, които са обвързани с еврофондове и с финансиране от банки по най-различни направления, се получават само когато човек е регистриран като земеделски производител и притежава земя. Това е доказателство, че той развива своята селскостопанска дейност и може да кандидатства за различни кредити, които ще  му осигурят пари за семена, техника, инсталации и други такива. Затова ако искате да започнете ваш проект свързан със земеделие, можете да ипотекирате недвижим имот, за да си купите земя, това ще ви даде право да кандидатствате за финансиране. Ипотечен кредит срещу земеделска земя много по-трудно се намира като предложение, но ако това е добро решение за вас, не трябва да спирате да търсите.
 

 

 

 

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Кредит срещу недвижим имот/жилище

Какво трябва да знаем преди да теглим ипотечен кредит?

Ипотечен кредит без трудов договор

Please enter an Access Token