Ипотечен кредит срещу земеделска земя/за земеделска земя

Ипотечен кредит срещу земеделска земя

 

Как да изтеглите ипотечен кредит срещу обезпечение земеделска земя?

Ако притежавате земеделска земя, искате да я заложите, за да получите кредит или пък търсите да купите земя, то трябва да разгледате възможностите за предоставяне на кредит срещу земеделска земя. За да реализирате намеренията си има различни възможни варианти, които се предлагат от банките. Просто трябва да разгледате внимателно условията, при които се отпускат кредитите за земеделска земя.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Като цяло кредитите отпускани за земеделска земя се отпускат с цел развитие на селското стопанство и животновъдството. Земеделски стопани желая да закупят земя за обработка или за увеличение на площите, които ще ползват за животновъдната си ферма. Разбира се, земя може да бъде закупена и за строеж, но трябва да бъдат уредени и въпросите със строителството и смяната на предназначението на земята, което е дълъг и труден процес.

Ипотечен кредит за земя – условия

Условията, на които трябва да отговора кредитоискателят не се различават от условията по другите ипотечни кредити. Важно е да се докажат достатъчно доходи, много добра кредитна история и разбира се заемът трябва да е обезпечен. Като обезпечение по кредита може да бъде приета самата земя обект на покупка, но само тя няма да е достатъчна. Това е така, тъй като пазарната оценка на земеделска земя се намалява драстично от банката за целите на кредита. И съответно е необходимо кредита да бъде дообезпечен. Така, че ще трябва да помислите и върху този въпрос, тъй като не е маловажен, а банката ще отпусне кредит само, ако всички изисквания са спазени.

Попадате на реклами за „Бързи и лесни кредити за закупуване на земеделска земя“ и се питате възможно ли е това и как да получите такъв кредит. Важни са условията по тези кредити. Компаниите за бързи кредити отпускат кредитите при облекчени условия, но все пак трябва да знаете на каква цена. Важно е да сте наясно при какви лихва и такси ще Ви бъде отпуснат кредита и съответно какво ще бъде оскъпяването в края на периода. В случай, че ценовите условия не са изгодни, то трябва да помислите за друг вариант за финансиране.

За да изберете правилното решение и да получите изгодни условия за ипотечен кредит за земеделска земя заявете консултация в сайта ни. Ние ще Ви помогнем и отговорим на всички въпроси свързани с предстоящата Ви инвестиция.

Ипотека на земеделска земя – възможно ли е?

Земя със статут „земеделска“ няма пречка да бъде заложена в полза на кредитор. За да се случи това е необходимо да разполагате с всички необходими документи за земята. Задължително изяснете статута на земята и проверете с какви документи разполагате. След това може да се консултирате и с експерти в тази област, за да имате пълна яснота по отношение на документите и необходимостта от набавяне на допълнителни такива.
Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Заличаване на ипотека

Ипотечен кредит за апартамент или имот

Ипотечен кредит – информация