Ипотечен кредит за гараж
Гаражът се води недвижим имот със собствен статус и когато се правят документи за неговия строеж, той се изготвя отделно. Именно заради важността на гаража като част от жилищния имот, като идеална част от даден имот или като възможност за реализация като самостоятелен обект, за него може да бъде теглен кредит отделно.  Също така гаражът може да се използва за обезпечение на ипотечен кредит, именно защото се води недвижим имот със собствена стойност и пазарна цена.
Днес, човек може да използва ипотечен кредит за покупка на място, на което да построи гараж. Същият гараж, може да бъде използван като обезпечение за кредита. Естествено обаче трябва да се построи навреме и според заложените условия и изисквания на банката, иначе той ще стане нейна собственост.

Можете да искате да закупите гараж в централната част на някои град, за да разполагате с пространство за колата си или за други дейности. Трябва да знаете обаче, че дори да използвате същия гараж за обезпечение, вие ще сключите сделка според пазарната цена на гаража и няма да можете да се възползвате от максимален размер на кредита. При положение, че искате да направите това ще трябва да влeзете в схема с ипотека с още един имот.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

При един добър финансов план, можете да направите план как от гаража ще можете да извлечете финансови дивиденти от наем или друга търговска дейност. Тогава за вас няма да бъде проблем изплащането на ипотеката. Според вида целеви ипотечен кредит за гараж, сумата може да се приведе директно на собственика  на гаража, или на мястото на имота, на който ще се построи такъв. При всички положения, ако банката предлага добри условия за ипотечен кредит за обезпечение чрез гараж, можете да реализирате кредита в много добри параметри, именно заради мащаба на гаража като размери и заради по-ниската му пазарна цена.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Кредити за студенти

Жилищен кредит

Пари срещу недвижим имот

Please enter an Access Token