Видове ипотечен кредит
Ипотечни кредити: Същност, видове жилищни кредити и лихви

Това е един от най-големите обвързващи заеми към банките, затова преди да пристъпите към тази стъпка, трябва да бъдете добре информирани.

Ипотечният кредит е вид заем, при който вие ипотекирате имот, който имате или ще придобиете. За банката няма значение дали това ще бъде имот и на ваш близък.  Ако можете да докажете доходите, ипотечните кредите се делят на два вида: с доказан произход и без доказан произход.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Какви видове са ипотечните кредити?
Ипотечен кредит за покупка на имот:  При този кредит вие ипотекирате свой имот, за да купите друг.  В момента, за да се сдобият фирмите с предварителна печалба, а кредитополучателите да бъдат улеснени в изплащането на кредита,  в България се предлагат имоти „на зелено“.  Банката ви отпуска заем, без да иска ипотекирането на друг имот. Бъдещият такъв ще бъде ипотеката.

Ипотечен кредит за строителство и довършителни неща:  Банката ви отпуска кредит за построяването на вила, жилище или друга постройка. Можете да вземете кредит и за довършването на строителството.  Главните фактори, които влияят са: офертата на фирмата и документацията и изискванията на банката.

Ипотечен кредит за освежаване и подобрения:  Тук можете да поискате както средства за ремонт на вашия дом, така и за ремонт на ателие или офис.  Почти винаги получавате 100% от ремонта, тъй като не е по-скъп от сумата, която банката ви отпуска. Освен това, ако искате да ипотекирате имот за това, то той трябва да е с 20% по-скъп от стойността на ремонта.

Рефинансиране:  Можете да поискате средства от една банка, за да погасите задължение към друга.

Нецелеви ипотечен кредит:  Банката не поставя условия за целите на ипотечния кредит.

Лихвени проценти и изисквания при ипотечните кредити
Най-важното нещо тук е дали можете да докажете доходите. Лихвите с доказан доход са много по-малки, в сравнение с тези без доказан доход.  Документираният доход и влияе на това каква част ще получите от усвоените пари.  Ако можете да документирате дохода си, банките ще ви отпуснат 100% от пазарната цена на имот. Ако не – около 60%-80%.

Ако искате нецелеви ипотечен кредит, то тогава се гответе за по-високи лихви. Банката ще иска и по-високи доходи.

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит за фирми

Ипотечен кредит идеални части

Кредит при публична продан

Please enter an Access Token