Видове ипотечен кредит

Видове ипотечен кредит
Банките и небанковите кредитни институции предлагат различни видове ипотечни кредити. Всеки един вид заем има своите особености и специфични параметри, с които трябва да се съобразим и да вземем под внимание още на етап проучване, за да не останем разочаровани от условие, което сме пропуснали и което не ни харесва.

Като цяло ипотечните кредити може да бъдат разделени на целеви и нецелеви кредити.Целеви ипотечни кредити

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Това са кредитите за закупуване на жилище независимо дали става въпрос за покупка на имот с Акт 16 или при строеж „на зелено“. Също така, кредит за строеж на къща и довършителни работи, както и кредит за рефинансиране или обединяване на задължения.

Всеки един отделен вид кредит има особености и като добавим и спецификите на конкретното искане за кредит със сигурност въпроса с отпускането на заема става комплексен. Независимо от това какъв целеви ипотечен кредит Ви е необходим, трябва да отговаряте на основните изисквания на банките, а те са:

  • Кредитно досие без допускани закъснения по кредитите;
  • Доказани добри доходи;
  • Добра кредитоспособност и приемливи нива на съотношението дълг/доход

Това са и основните фактори, които определят какво ще бъде решението на банката по дадено искане. След това се отчитат и допълнителни фактори по отношение на обезпечеността на кредита, процент финансиране и самоучастие, допълнителни гаранции и условия.

При кредитите за рефинансиране или обединяване на задължения е добре да бъде съобразен и самият икономически ефект за кредитополучателя, т. е. каква ще бъде ползата в парично изражение. Това трябва да бъде изчислено и много добре обмислено.
Нецелеви ипотечни кредити

Разликата при нецелевите кредити е единствено във възможността средствата от заема да бъдат използвани за текущи нужди, т. е. без да е конкретизирана в договора за кредит цел. Като изискванията, на които трябва да отговаря кредитоискателя са идентични. Процесът на одобрение съдържа всички стъпки, както при целевите кредити.

Възможността да се ползва ипотечен заем без да се посочва конкретна цел рефлектира в цената на финансирането. Лихвените условия са по-високи от тези при стандартните ипотечни кредити. Това е породено от наличието на по-висок риск за банката, която отпуска този вид заеми. Реално тя калкулира риска, който поема отпускайки нецелеви заем. Така, че ако искате да изтеглите подобен кредит, обърнете съществено внимание на лихвата и таксите. Опитайте се да договорите индивидуални условия.

А най-лесният и бърз начин да го постигнете е като отправите запитване в кредитния ни портал. Ние ще Ви съдействаме в процеса по договаряне и получаване на най-изгодни условия.

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит без доказани доходи

Време за отпускане на ипотечен кредит

Избор на ипотечен кредит