Ипотечен кредит с минимална работна заплата

Ипотечен кредит с минимална работна заплата

Когато отправите искане за получаване на ипотечен заем, банката отговаря положително или отрицателно в зависимост от вашата кредитоспособност, кредитната история и желанието ви да усвоите определена сума, която се съпоставя с вашите доходи и възможността да погасявате подобен вид задължение.

Ще опишем концепцията на банките относно ипотечното кредитиране и защо понякога на някои клиенти се отказва заем, макар че те предоставят на банката имот за учредяване на ипотека. Когато се запознаете със статията ще разберете защо максималния размер за теглене при различните доставчици е различен.

На първо място банките ще проучат профила на кредитоискателя. Заемодателят решава дали доходите, които остават след погасяване на месечните лихви са достатъчни за семейството без да му причинява трудности.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Например, ако човек може да задели от месечното си възнаграждение безпроблемно 500 лв., то няма еднозначен отговор какъв максимален размер може да получи, защото регламента в различните банки се различава в значителна степен.
Всяка банкова институция има своя политика, но обикновено сумата на заема се изчислява на базата на максималната вноска спрямо дохода на всеки човек. Нейната сума се получава като се изчисли сумата от 60% от официалните доходи на кредитоискателя. Тоест, ако човек получава 1 000 лв. на месец, то вноската му не може да надвишава 600 лв. Така се илюстрира грубо ситуацията, като различните банки може да имат различни условия и към минималния доход на всеки член на домакинството.

Фактът, че различните кредитодатели имат различни изисквания към гражданите, произхожда от методиките за изчисляване на оптималната вноска и коефициентите, скорингите и пр.

Друга причина може да идва от доходите, които банките считат за основа за калкулация. Този фактор се отнася до хората със свободни професии, собственици на търговски предприятия, хората, които разчитат на доход от рента и пр. Иначе казано, Общите условия на различните банки може да варират, тъй като те може да признаят като основа за калкулиране на нетния (чистия) доход, свързан с кредитния риск, а от тук и с оптималната сума, която могат да отпуснат. В процеса на доказване на официалния доход много често настъпват различни казуси, а отговорът им също се различава при отделните банки. Те обикновено възникват в случаите, при които клиентите посочват за доход средства от майчинство, премии, бонуси, обезщетения, хонорари и пр.
Нетният доход е доход, от който са извадени осигуровките, данъците, вноските по заеми и други подобно регулярни плащания. Когато се калкулира нетния доход, следва да се вземат предвид и овърдрафтите, кредитните карти и други. При подобни постоянни разходи за погасителна вноска се счита приблизително 5% от позволения лимит, а не от използваната сума.

Теглене на кредит с минимална работна заплата

Необходим Ви е кредит, но получавате минимална работна заплата? Какво да направите, за да получите заема?

На първо място трябва да се запознаете с изискванията на банките и начина на отпускане на ипотечните кредити. Разбира се това е много информация, много условия и изисквания, с които трябва да се запознаете, за да може да прецените към коя кредитна институция да се насочите. Най-лесният и бърз начин да получите пълна, актуална и достоверна информация е да отправите запитване в сайта ни. След като уточним Вашето искане, спецификите по него и всички въпроси, ще Ви представим и възможностите за получаване на ипотечен кредит. Консултациите ни са напълно безплатни за Вас и с наша помощ ще стигнете до целта си – да станете собственик на мечтаното жилище!

Какви са изискванията за доходите при теглене на ипотечен заем?

Част от банките при определяне на кредитоспособността разграничават осигурителен от реален доход. Доходът над осигурителния се приема частично. Каква част ще бъде калкулирана към осигурителния доход е решение на всяка една банка индивидуално. По отношение на това изискване всяка кредитна институция има определени правила, които следва. Включително част от банките не приемат дохода над осигурителния. Ето защо, трябва да сте запознати с конкретните условия, за да може да направите правилния избор на банка, а не да изгубите времето си напразно.

Имайте предвид, че банките приемат и допълнителни доходи. Така, че ако попадате в графата с допълнителни доходи, то е необходимо да ги докажете и банката ще ги вземе под внимание. Ако получавате доходи по граждански договори, хонорари, наеми и други, трябва да представите съответните документи за тях. По този начин ще можете да докажете по-високи доходи и съответно отпускането на кредита ще бъде възможно.

Може да ползвате и услугите на фирмите за бързи кредити. Но, трябва да бъдете изключително внимателни преди да изтеглите кредит. Задължително направете калкулация на разходите и оскъпяването по заема. Обичайно лихвените нива са по-високи, което ще рефлектира върху финансовото Ви състояние. Може да получите кредит, но на каква цена? Много важен въпрос и преди да прибегнете към подаване на искане се консултирайте с независим кредитен консултант.

Заявете кредитна консултация в сайта ни. Ще Ви помогнем и насочим към най-доброто за Вас решение!

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Кредити за студенти

Ипотечен кредит без превод на работна заплата

Ипотечен кредит при развод