ипотечни кредити

Ипотечни кредити

Ипотечни/ жилищни кредити Ипотечният заем е финансов продукт, който се обезпечава с учредяване на ипотека върху недвижимо имущество. На българския банков пазар са налични две...