Кредит срещу ипотека

Търсите кредит срещу ипотека?

Кандидатствайте за заем с обезпечение на недвижим имот лесно и бързо. Обезпечените заеми са най-добрият начин да получите желаният кредит за рефинансиране, обиняване на кредити или за лица с лоша кредитна история!

 

ЗАЯВИ КРЕДИТ СЕГА

СУМА от 10 000 до 300 000 лв.

Лихва от 1% месечно
Предварително одобрение до 2 часа
Независимо от кредитната история

   

   

   

   

   

  Частните кредитни институции и банки са готови да отпускат пари, като условията за всички видове заеми са различни.

  Кредиторът винаги се опитва да намери честен кредитополучател. За него е важно да печели. Но как може да избегне риска да загуби парите си? За да избегне възможни загуби, кредиторът или внимателно проверява надеждността на кредитополучателя (моли да потвърди платежоспособността му, проверява кредитната му история и т.н.), или поставя условие – да предостави качествено обезпечение.

  Кредит срещу ипотека на имот

  Съгласявайки се да сключите договор за кредит срещу ипотека, вие не преставате да притежавате имота си. Собственикът на имота не се променя. По договора за заем единственото ограничение е при евентуална продажба на недвижим имот. Имотът все пак ще може да се продаде по време на връщането на дълго, но за отчуждаване ще ви трябва съгласието на кредитора.

  Чрез отпускане на заеми с обезпечение кредиторът не възнамерява да лиши кредитополучателя от имуществото му. Друго предимство на получаването на заем, обезпечен с имот, е формализирането на договора за заем. Има много модерни банки, които в наши дни не прехвърлят проблемните кредити на трети страни и колекторски компании, а търсят начин да запазят партньорски отношения с клиентите, предлагайки им алтернативни решения.

  Ако по време на срока на договора за заем, кредитополучателят има финансови затруднения, то той няма да може да извършва плащания известно време. В такива случаи всеки лоялен кредитор, ще се съобрази с нуждите на своя клиент и ще му предложи адекватно решение. Например, някои кредитори предлагат преструктуриране на заема или гратисен период.

  Преструктурирането на кредита е промяна в условията на споразумението, в резултат на което, размерът на месечното плащане се намалява.

  „Гратисен период” е период до 3 месеца, когато кредитополучателят може да не погасява лихва и да не извършва месечни плащания.

  Използването на един или друг вид обезщетение трябва да бъде съгласувано директно със служителите на кредитора.

  Кредит срещу ипотека може да се получи за почти всяка сума до колко е оценен имота. Кредиторите определят лимит в зависимост от цената на обезпечението. Например, кредитополучателят може да получи до 80% от стойността на обезпечението, когато предоставя недвижими имоти като гаранция към своя паричен кредит. Парите се отпускат на кредитополучателя в рамките на 1-2 дни.