Недвижими имоти от банки / продажба на ипотекирани имоти от банки
Тази статия може да започне с тривиалната фраза „Пазарът на кредити е странно нещо”. И наистина е така, защото неща, които са изглеждали като мираж или са били неприемливи в миналото, днес се случват като възможни и атрактивни оферти за реализация на пазара на кредити. Една такава възможност днес е да закупите недвижим имот от банки на цена, която е изгодна за вас – имот чиято цена е трудна за плащане от настоящите или бившите собственици.
Имаше много градски легенди, че такива имоти в миналото се продаваха само на ‘близки хора на банките’ или само на хора, които случайно са попаднали в такава сделка. Обаче продажба на ипотекирани имоти от банки днес е нещо нормално и реално на пазара на кредити. Дали заради кризата, дали заради относително слабия интерес към пазара на ипотечни кредити, такива ‘свободни’ оферти за продажба на ипотекирани имоти се увеличиха. Банката става техен собственик по установени процедури и никога преди да се достигне до положение, в което длъжника доказано не може да изплаща ипотеката. Тогава банката е длъжна да предприеме мерки по придобиване на собственост и последващо обновление за публична продан.

За потребители, които биха желали да се възползват от продажба на недвижими имоти от банки, следва да се каже, че те могат да се ползват от по-ниска цена на имот, който така или иначе е бил с всички изисквания, за да бъде одобрен за ипотека. Освен това, всички задължения към имота са отпаднали. Риск за евентуалния купувач съществува когато длъжникът не е спрял да се интересува от имота си и подаде жалби срещу действията на банката или на съдебния изпълнител. Това е просто забавяне на процедурата при положение, че е извършена напълно законно и в рамките на правомощията на заинтересованите субекти.  Купувачът ще трябва да заплати и таксите за процедурите извършени от банката и съдебния изпълнител, но те по никакъв начин не могат да променят изгодната цена на предложения за продажба ипотекиран имот.
 

 

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит с минимална работна заплата

Пари срещу недвижим имот

Кредити с ипотека

Please enter an Access Token