Ипотечен кредит калкулатор
Онлайн калкулаторите за ипотечно кредитиране представляват стандартна бланка в електронен формат, която се попълва дистанционно. Чрез нея потребителите могат да онагледят какъв ще е крайния размер, ако бъдат одобрени за избран от тях ипотечен кредит от определена финансова организация.

Едно от най-важните предимства на т.нар. ипотечен кредитен калкулатор е, че той изчислява всички възможни лихви, такси, комисионни и застраховки, съпътстващи процеса по погасяване на ипотечен кредит.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Ипотечните кредити се делят на целеви и нецелеви. Например, ако става въпрос за целеви заем за придовбиване на жилище, той се калкулира субективно за индивидуалния случай, като се определя от желанията и нуждите на клиента, размера, неговата кредитоспособност и дали има положителна кредитната история.
Така за всеки кредитоискател се получават индивидуални условия. В този контекст, финансовите институции са по-склонни да правят отстъпки на гражданите с по-ниска доходност. За тях те обикновено реализират отстъпки и отсрочки, а за хората с по-висок икономически статус са по-строги и те следва да бъдат по-стриктни във връщането на средствата.

Във всяка ситуация, ипотечният онлайн калкулатор изпълнява събиране на лихвения процент на месечна база, окончателната цена на кредита, срока за издължаване и някои особености на погасителния план. Същевременно, ако на потребителя е предоставен гратисен период за дадено време или лихвен процент при промоционални условия, те също се включват в общото салдо.

С калкулатора се сумират също таксите, комисионните и застраховките, които също влизат в ГПР. Те варират при отделните заемодатели и зависят от методиката, по която се съставя размера на вноските. Едни организации удържат средства за едни услуги, а други – са съвсем различни. Дори вече има кредитни доставчици, които не начисляват такси, тъй като имат по-добре развита политика. Други институции все още взимат пари за дейности като разглеждане и обработка на документи, такси за обслужвани или управление и др.
Всички тези специфични особености на онлайн калкулаторите може да изглеждат трудно и неразбираемо, но всъщност този инструмент е създаден, за да улесни потребителите и да опосредства взимането на информирано решение. Той автоматично калкулира как средства ще се капитализират, ако човек реализира избран от него кредитен продукт. Инструментът икономисва време и грижи, като гарантира спокойствие и комфорт. Калкулаторът обикновено се намира на официалната страница на лицензираните кредитни институции. Той показва каква е крайната цена на ипотечния кредит, съпътстващите го такси, комисионни, застраховки и лихви.

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит за сглобяема къща

Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

Жилищен кредит при строителство

Please enter an Access Token