Ипотечен кредит видове
Като потенциални потребители на видовете кредити, които банките отпускат, вие трябва да имате висока финансова култура, за да можете да реализирате кредит, който сами изберете. Нека се спрем на видовете ипотечни кредити, като едни от най-популярните на пазара  и тези, които предизвикват голям интерес и редица въпроси.
Ипотечните кредити имат сравнително дълга история като видове кредити, които могат да се изтеглят и затова са се развили в най-различни посоки. Най-популярния вид ипотечен кредит е жилищният. Тоест вие ипотекирате имот ваша собственост, за да придобиете нов такъв. Офертите на банките в тази линия са много, като особено популярна в последните години е ‘имот на зелено’, тоест вие залагате имота, който следва да закупите, без да е необходимо да притежавате друг имот.  Разбира се това става с гаранции от ваша страна и одобрение от страна на банката.

Много популярни видове ипотечни кредити са: кредит рефинансиране и нецелеви ипотечен кредит. Първият има предимството да получите пари, за да покриете задължения по друг кредит в друга банка, но щом сте стигнали до тук, значи сте в сложна финансова позиция. Нецелевият ипотечен кредит от своя страна има изгоден хенди-кап, според, който банката не поставя условия за реализация. Тоест тя като кредитор е пресметнала, че вие сте способни да използвате парите по начин потребен на вас, защото просто сте отговорили на всички изисквания. Тук обаче лихвеният процент е по-висок в сравнение с целевите ипотечни кредити.

Ипотечните кредити много често са свързани с ремонти, подобрение и обзавеждане.  Банката е склонна да финансира такава дейност, за да ремонтирате и подобрите средата на имота си. Следва да получите почти цялата сума за ремонта и евентуално тя се превежда след точно пресмятане на финансовата ситуация. Строителството и довършителните работи също са обект на интерес от страна на потребителите на кредити, затова банките осигуряват и такъв вид ипотечен кредит. Търсете най-добрата оферта, според която банката ще отпусне целево сумата за реализация на строителството на посочения от вас обект и те ще бъдат преведени на фирмата изпълнител.
Много е важно, за реализацията на видовете ипотечни кредити, да имате документирано доказах доход. Това значително ще намали лихвения процент и ще можете да сключите по-добра сделка. От документалната обезпеченост на дохода вие можете да се ползвате и от пълната пазарна цена на имота, който ипотекирате. Каквото й да кажем обаче, най-важното условие за реализация на вид ипотечен кредит е вашата сигурност и материална обезпеченост. Вие решавате и Вие избирате след мисъл в тази посока, и след ограничаване на всички рискове.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

 

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Бързи кредити без доказване на доход

Минимален доход за ипотечен кредит

Кредит срещу обезпечение

Please enter an Access Token