Документи за ипотечен кредит
Вадете химикалката и започвайте да записвате. Това ще отнеме време. Не се плашете обаче, за да сте сигурни, че взимате ипотечен кредит при най-добрите условия, вие трябва да изпълните всички изисквания на банката за документи за ипотечен кредит.

Нека започнем от частното към общото, защото всеки ипотечен кредит се предлага като продукт от банка, която има собствени изисквания и нормативна база, която да се приложи към кредита. Ако ипотечният кредит е целеви банката ще изисква документация, която да гарантира, че сумата ще се използва по предназначение. Но има и ипотечни кредити, които изискват само стандартната документация, а тя е:
 

  • Всички бланки, декларации, документи за самоличност, удостоверения за семейно положение, удостоверения за липса на данъчни задължения и цялата начална документация от която се стартира кандидатстването.
  • След това се минава по линия на продавачите, където се изисква предварителен договор за покупко-продажба на имот (платени пари в аванс) и всички документи установяващи тяхната самоличност
  • Много важен е документът за пазарната оценка от независим изпълнител (според последните законови промени), заедно с него върви и данъчната оценка на имота.
  • Документация за доходите на кредитоискателя по абсолютно всички направления и доходи, които влияят върху реализацията на кредита (доходи от стопанска дейност, трудови договор, патентни данъци, доходи от наем, пенсии и т.н.)

 

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Документите, които засягат информацията за кредитоискателите са стандартни, в основата си обаче ипотечните кредити се въртят около имотите, които следва да се ипотекират. Затова като важни документи за ипотечен кредит трябва да се предоставят всички налични, които удостоверяват: собственост на имот, скица, промени в статута на сградата в миналото, нотариален акт, оценка на имота. Оттук насетне документация може да се променя, ако кредитът не е за покупка, а е за строеж и довършителните работи. Документацията може да се допълни и от изискваната застраховка. Застраховката обаче е отделна тема, която изисква също разбиране и проучване от страна на кредитоискателите.
В същността си, всички необходими документи за ипотечен кредит са стандарти засягащи началната фаза на кандидатстването и специфични, такива, които засягат вида ипотечен кредит; сумата, която ще получите; начинът по-който ще се реализира ипотечния кредит и т.н. Винаги проверявайте всяка подробност и както кредитната фирма, банка или институция изисква от вас да сте изрядни, вие просто изисквайте прозрачност.

 

 Рефинансиране на кредит

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Ипотечен кредит и данъчна оценка

Ипотечен кредит калкулатор

Кредити за студенти

Please enter an Access Token