Видове ипотечни кредити

Към различните видове ипотечни кредити не може да се подхожда еднозначно. Според това дали са целеви или нецелеви кредити, те имат много голям обхват по начина по-който могат да се използват отпуснатите пари.

Целеви ипотечни кредити се отпускат срещу строго регламентирана дейност, която следва заемополучателите да извършат с тях. Тази дейност може да е свързана с ремонт и довършителни строително-ремонтни дейности, с покупка на предмет със съществено значение или просто за рефинансиране на други задължения.
Нецелеви  ипотечни кредити се отпускат при по-свободна схема, в която кредитополучателят е длъжен да отговаря на изисквания, които ще му позволят да реализира плащания по текущи нужди, за почивка, за финансиране на свои идеи и т.н.

След като изяснихме двете големи категории ипотечни кредити, можем да разиграем схематични особености според това за какво ще се използват парите в двете категории и какви характеристики засягат видовете реализация. Важно е обаче да споменем и различните фактори, които определят измеренията на всеки конкретен вид ипотечен кредит.

Сравни най-добрите ипотечни оферти за теб

Доходите на заемоискателите са важни дотолкова доколкото банките имат своите критерии за определяне на платежоспособност; стойността на сделката зависи от самата оферта на банката, има и случаи до 100% финансиране, но всичко подлежи на предварителен преглед и зависи от това дали имотът ще се купува или ще се ремонтира; факторът максимален размер на кредита също зависи от политиката на банката, а пазарната стойност на имота според последните законови промени се определя от независим експерт оценител, който не трябва да е свързан с банката. Срокът на кредита е друг важен елемент, който може да варира според вида ипотечен кредит.  Оттук насетне нещата са ясно. Има видове кредити според:
Кредит за покупка на ново жилище или нов недвижим имот с даден строеж върху него (офис, магазин, вила, гараж, ресторант и т.н). се финансира придобиването на собственост – независимо дали имотът се строи или е завършен.

Кредит за строително-ремонтни дейности; ремонт на къщи, апартаменти, офиси; подобрения на жизнената среда на жилища и т.н. Този вид ипотечен кредит, при одобрение се насочва към строително-ремонтната фирма, която получава парите, за да извърши планираната и пресметната дейност.

Кредит за строеж се отпуска при положение, че искате да построите сами свое жилище, офис, търговски обект и т.н. Както споменахме по-горе има редица фактори, които определят размерите на този кредит и неговата реализация.

Що се отнася до нецелевите кредити, те влизат в графата кредити за текущи нужди. По начало те са много близко до потребителските кредити, защото банките ги отпуска без да проявява интерес към това как ще се харчат парите. Достатъчно е само, заемоискателите да отговарят на изискванията за доходите и обезпечението, което ще се случи чрез ипотекирания имот.

Рефинансиране на кредит

Безплатни консултации за ипотечни кредити

Вижте и...

Кредит срещу недвижим имот/жилище

Недвижими имоти от банки / продажба на ипотекирани имоти от банки

Какво трябва да знаем преди да теглим ипотечен кредит?

Please enter an Access Token